HEELHEID

Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. (3 Joh 2)

 

May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together—spirit, soul, and body—and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he’ll do it! (1 Tes 5:23-24)

 

Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig. (Luk 4:18-19)

 

Om Jesus te volg, is om die Groot Geneesheer te volg. Die Een wat tydens sy verblyf in hierdie wêreld kom wys het wat die naaste aan God se hart is. En dit is om mense te help om heel te word.

 

Oorgawe aan Jesus beteken jy maak jou lewe oop sodat Hy jou die mens kan maak wat Hy wil hê jy moet wees. Hy restoureer, herbou jou as’t ware. 

 

Maar selfs as iemand wat deur die Here heelgemaak is, kom elke mens tog weer by krisisse. Daar is lewens-oorgange, verliese, teleurstellings en hartseer.  

 

Jy kan God vertrou om jou te dra deur sulke tye. En Hy kan ook ander mense gebruik om saam met jou deur sulke tye te gaan. Neem vryoedigheid om op die skakel hieronder te kliek indien jy wil gesels.

 

Die groot rede dat jy van 'n stukkende Redder aan die kruis lees, is sodat jy 'n heel mens kan word. 'n Heel mens in jou diepste wese - jou verhouding met God. 'n Heel mens in jou verhoudings met ander mense. Heel in jou denke, emosies en liggaam.

 

Op hierdie blad kan jy lees en na videos kyk om meer oor heelheid te leer. Jy is ook welkom om ons te skakel vir 'n afspraak in ons Gespreksentrum.

Leesplanne

DIE GROOT GENEESHEER

Artikels / Leesstof / Videos