LIDMAATSKAP

Dit is nie net vir hulle wat Ek bid nie, maar ook vir almal wat in die toekoms hulle boodskap sal hoor en in My sal glo. Vader, Ek bid dat hulle almal een sal wees, aan mekaar verbind net soos U aan My verbind is en Ek aan U. Laat hulle ook aan Ons verbind wees sodat die ongelowige mense kan glo dat dit U is wat My gestuur het. (Joh 17:20-21 LB)

 

En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. (Kol 3:15 NV)

 

Let him who cannot be alone beware of community ... Let him who is not in community beware of being alone.  (Dietrich Bonhoefer)

 

Lidmaatskap van 'n gemeente is onlosmaaklik deel van jou volgelingskap van Jesus. 

 

As lidmaat is jy saam met ander op 'n reis van leer, groei, aanbid en omgee. 

 

In die gemeente groei jy in vriendskappe en ander verhoudings soos mentorsverhoudings, gebedsvenootskappe, vennootskappe in bedieninge en in jou ywer om saam met die gemeente ons omgewing te bereik met Christus se liefde. 

 

Jy neem jou verantwoordelikheid om vir ander te sorg ernstig op. Jy groei in jou diensbaarheid en omgee vir mede-gelowiges. Jy kry ook die geleentheid om saam 'n groter verskil in die wêreld te maak as wat jy dit afsonderlik en individueel kan maak. 

 

Die Skrif laat nie ruimte vir volgelingskap sonder om aktief te behoort nie.

 

Op hierdie blad kan jy lees en na videos kyk om meer oor lidmaatskap te leer en ook te registreer vir ons volgende Eden Info waar ons voornemende nuwe lidmate ontmoet.

Artikels / Leesstof / Videos

SAAM OP REIS