GROEPE

Our relationship with each other is the criterion the world uses to judge whether our message is truthful – Christian community is the final apologetic. (Francis Schaeffer)

 

’n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ’n vriend wat sterker aanhang as ’n broer. (Spr 18:24)

 

En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. (Hand 2:46-47)

 

As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. (Mat 18:19-20)

 

Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.  (Joh 13:35)

 

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.  (Gal 6:2)

 

Therefore encourage (admonish, exhort) one another and edify (strengthen and build up) one another, just as you are doing. (1 Tes 5:11 Amp)

 

 

'n Mens is nie gemaak om alleen te wees nie. Nie almal trou nie, maar elke mens moet voel hy het ander wat hom liefhet en saam met hom die wonderlike reis van die lewe meemaak.

 

In die klein kring van jou vriendskappe hoop ons jy het diep vertrouelinge, mentors, en ook gewoon goeie sosiale bande.

 

Jy kan ook in jou saamreis in die gemeente hegte vriendskappe smee. Een manier is om deel te word van 'n kleingroep.

 

Die eerste kerk het in die tempel, maar ook in huise saamgekom. In mekaar se huise het hulle die Here aanbid, en met eenvoud saamgeëet en ook nagmaal gebruik.

 

In Eden Gemeente wil ons kleingroepe hê waarvan jy kan sê: 

 

  • Dis nie ingewikkeld nie

  • Daar is 'n eenvoudige, diep bevredigende saamwees. 

  • Ons saamwees bou my, help my.   

  • Dis nie ingewikkeld nie.

  • Daar is 'n eenvoudige, diep bevredigende saamwees.

  • Dit het 'n effek op my gemoed. 

  • Dit dra by tot my lewensvreugde. 

  • Ek beleef omgee, groei.

  • En bowenal: ek word diep bewus Jesus is saam met ons. 

 

Kliek hieronder indien jy by 'n kleingroep wil inskakel of videos wil kyk en lees oor vriendskap en groepslewe.

Artikels / Leesstof / Videos

LEWE SAAM IS KOSBAAR