VOLGELINGSKAP

In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. (Joh 1:4)

En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. (Luk 9:23-24)

 

Geloof in Jesus het nie net te doen met idees en oortuigings nie. Nadat ek my geloof in Jesus geplaas het om my te red en te help om heel te word, begin 'n lewe van volgelingskap.

 

Christenskap is die geloof in beide Jesus se lewe en dood. Die Here wat vir jou gesterf het, het ook vir jou geleef. Johannes sê dit is Jesus se lewe wat jou lig is.

 

Geloof is 'n denkwoord en 'n doenwoord. Toe jy Jesus aangeneem het, het jy 'n sekere oortuiging gekry, 'n manier van dink, naamlik dat Jesus jou lewe kan verander, dat Hy jou kan vergewe en jou lewe ewige betekenis kan gee.

 

Hierdie toelaat dat God jou deur sy woord en deur sy Gees sal help om reg te dink, het met jou bekering begin, en hou nie op nie.

 

En hoe meer jy reg dink, hoe meer gee jy ook jou manier van lewe oor om aan te pas by hoe Jesus self geleef het op aarde. 

 

Jy is 'n volgeling. Want Jesus het altwee hierdie opdragte gegee: “Glo in My” en “Volg my.”

 

Op hierdie blad kan jy lees en na videos kyk oor volgelingskap en groei.

GELOOF IS 'N DOENWOORD

Leesplanne
Artikels / Leesstof / Videos