GESINNE

How wonderful, how beautiful, when brothers and sisters get along! It’s like costly anointing oil… Yes, that’s where God commands the blessing, ordains eternal life. (Ps 133:1,3 Mes)

 

Vir die kinders wil ek sê: julle moet gehoorsaam wees aan julle ouers. So hoort dit by mense wat aan die Here behoort. In die Skrif staan: “Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma.” Dit is die eerste een van die tien gebooie waaroor die Here ’n belofte gemaak het. 3Want Hy het gesê as ’n mens dit doen, sal jy lank lewe en dit sal met jou goed gaan. Die raad wat ek vir ouers wil gee, is dit: moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar voed hulle op soos die Here beveel het—deur hulle te leer wat om te doen en hulle te dissiplineer. (Ef 6:1-4 LB)

 

'n Mens wat die bande met sy kinders en sy ouers en sy gesin bewaar, doen homself 'n guns. Die psalm hierbo sê dat God sy seën gebied oor gesinne wat in vrede met mekaar leef.

 

In 'n ontwikkelde en al-hoe-sneller-ontwikkelende wêreld, voel 'n mens soms dit raak al hoe moeiliker vir ouers en kinders om mekaar te vind. 

 

Vooruitgang en ontwikkeling is nie noodwendig goed of sleg nie, maar dit maak goed en sleg makliker.

 

Ontwikkeling in tegnologie veroorsaak dikwels groot gapings tussen ouers en kinders. Kinders leef in 'n wêreld waarmee hulle ouers nie op datum gebly het nie.

 

Net soos wat ontwikkeling en vooruitgang jou as ouer onbeholpe kan laat voel, so kan dit jou ook weer bevoordeel. Kennis is meer beskikbaar as ooit. 

 

Kliek hieronder en kyk of daar nie materiaal is wat van toepassing op jou huidige behoefte nie.

AVONTUUR VAN GESINNE

Leesplanne
Artikels / Leesstof / Videos