DIENS

In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. (2 Kor 1:4 NV)

 

Die grootste van julle moet jul dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. (Mat 23:11-12) 

 

Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want Ek het julle ’n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen. (Joh 13:13-15)

 

Jesus sê vir sy dissipels dat dit wat Hy vir hulle doen, hulle weer vir mekaar en ander moet doen. 

 

Die eerste bewys dat jy besig is om heel te word, is dat jy begin omgee hoe dit met ander gaan. Jy wil begin help sodat dit wat die Here vir jou doen, ook in ander se lewens kan gebeur. 'n Mens kan nie 'n volgeling van Jesus wees sonder om te begin dien nie.

 

Jou eerste toerusting vir diens is jou eie storie. Hoe jy God leer ken het, en hoe Hy jou lewe heelmaak, is die eerste talent wat Hy aan jou toevertrou. Dit is waarmee jy kan begin woeker.

 

Op hierdie blad kan jy lees en na videos kyk om meer oor diens te leer.

Leesplanne

JOU EIE STORIE

Artikels / Leesstof / Videos