ROEPING

God’s various gifts are handed out everywhere; but they all originate in God’s Spirit. God’s various ministries are carried out everywhere; but they all originate in God’s Spirit. God’s various expressions of power are in action everywhere; but God himself is behind it all. Each person is given something to do that shows who God is: Everyone gets in on it, everyone benefits. All kinds of things are handed out by the Spirit, and to all kinds of people! The variety is wonderful... 1 Cor 12:4-8 Mes 

 

Each of us finds our meaning and function as a part of his body. But as a chopped-off finger or cut-off toe we wouldn’t amount to much, would we? So since we find ourselves fashioned into all these excellently formed and marvelously functioning parts in Christ’s body, let’s just go ahead and be what we were made to be, without enviously or pridefully comparing ourselves with each other, or trying to be something we aren’t. Rom 12:5-6 Mes 

 

 

As jy die besluit gemaak het om te begin dien, lê 'n avontuur van ontdekking voor jou. Hoe meer jy jou lewe weggee, hoe meer sal jy dit vind.

 

Jy kan Jesus slegs volg as jy begin omgee dat mense gehelp word om heel te word in 'n verhouding met Christus. Anders gestel, as jy Jesus volg, sal jy begin omgee hoe dit met mense gaan en iets daaraan wil doen.

 

In die proses van diens, sal jy bewus word van gawes wat die Here aan jou gee en passies wat hy in jou laat ontwaak.

 

Hy gebruik jou soos jy is. Jou storie, jou persoonlikheid, jou loopbaan, jou vriendekring, jou talente - niks is toevallig nie.

 

Jy is geroep om binne die gemeente én buite die gemeente 'n verskil te maak. Hoe meer jy jouself gee om te dien, hoe meer sal jy ervaar jou lewe het betekenis.

 

 

Op hierdie blad kan jy lees en na videos kyk om meer oor roeping te leer.

AVONTUUR VAN ONTDEKKING

Leesplanne
Artikels / Leesstof / Videos